ПАВЕЛ КИРИЛОВ ЕНЧЕВ


МАДРИД - ИСПАНИЯ

 

GSM: 0034/636-884-017

ТЕЛ: 0034/913-202-207

E-mail:bolyarche@yahoo.es

 

Гр. Пасковъ 

 

варианти:

 

1. лице - номерация,надпис на български и френски език върху долна черна линия. Голям ромб с инициали ГПСо.;

гръб - редове - 27 + 1

 

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

2. лице - номерация,надпис на български и френски език.Голям ромб с инициали ГПСо.,извън долната черна линия,номерация над ромба; гръб - редове - 1

 

3. лице - номерация,надпис на български и френски език върху долна черна линия.Малък ромб с инициали Г.П.,син нюанс;

гръб - ГР ПАСКОВЪ СОФИЯ (година) - 3

 

4. лице - буквено-цифрова номерация (варианти) - 6

 

  4.1 лице - буква с номер,без надписи; гръб - ГР ПАСКОВЪ СОФИЯ (година) - 1

 

 4.2 лице - буква с номер,без надписи; гръб - ГР ПАСКОВЪ СОФИЯ (година) Copyright by GR. PASKOFF-SOFIA (BULGARIA) All rights reserved. - 1

 

 4.3 лице - буква с номер,надписи само на български език;

гръб - ГР ПАСКОВЪ СОФИЯ (година) - 1

 

 4.4 лице - буква с номер,надписи само на френски език;

гръб - ГР ПАСКОВЪ СОФИЯ (година) - 1

 

 4.5 лице - буква с номер,надписи на български и френски език;

гръб - ГР ПАСКОВЪ СОФИЯ (година) - 1

 

 4.6 лице - буква с номер,надписи на български и френски език върху долна черна линия; гръб - ГР ПАСКОВЪ СОФИЯ (година) Copyright by GR. PASKOFF-SOFIA (BULGARIA) All rights reserved. - 1

 

5. лице - номерация,надпис на български и френски език върху долна черна линия. Малък ромб с инициали Г.П.; гръб - редове - 12

 

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

6. лице - номерация,надпис на български и френски език върху долна черна линия. Малък ромб с инициали Г.П.;

гръб - ГР ПАСКОВЪ СОФИЯ (година) - 23 + 1

 

   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

7. лице - номерация,надпис на български и френски език върху долна черна линия. Малък ромб с инициали Г.П.;

гръб - ГР ПАСКОВЪ СОФИЯ (година) Copyright by GR. PASKOFF-SOFIA (BULGARIA) All rights reserved. - 22 + 4

 

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

8. лице - номерация,надпис на български и френски език върху долна черна линия. Малък ромб с инициали Г.П.;

гръб - ГР ПАСКОВЪ СОФИЯ (година)

GR. PASKOFF-SOFIA (BULGARIE)  - 4

 

9. лице - номерация,надпис на български и френски език върху долна черна линия. Малък ромб с инициали Г.П.;гръб - Гр.Пасковъ  София (синьо-зелена щампа) - 1

 

10. лице - номерация,надпис на български и френски език,бяла периферия. Липсва ромб с инициали Г.П.;

гръб - ГР ПАСКОВЪ СОФИЯ (година)

Copyright by GR. PASKOFF - SOFIA (BULGARIA) All rights reserved - 1

 

11. лице - номерация,надпис на български и немски език,бяла периферия. Малък ромб с инициали Г.П.;

гръб - ГР ПАСКОВЪ СОФИЯ (година)

Copyright by GR. PASKOFF-SOFIA (BULGARIA) All rights reserved.  червена щампа - 2

 

12. лице - номерация,надпис на български и немски език. Малък ромб с инициали Г.П.;

гръб - редове  - 8

 

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

13. лице - номерация,надпис на български и немски език. Малък ромб с инициали Г.П.;

гръб - ГР ПАСКОВЪ СОФИЯ (година)

Copyright by GR. PASKOFF-SOFIA (BULGARIA) All rights reserved.  - 12 + 1

 

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

14. лице - номерация,надпис на български и немски език,бяла периферия. 

гръб - ГР ПАСКОВЪ СОФИЯ (година)

Copyright by GR. PASKOFF-SOFIA. All rights reserved 

Голям ромб с надпис Пасковъ в него -  5

 

вар. 1 с ромб и фирмени инициали в него Г.П. на лицевата част - 4

 

вар. 2 без ромб на лицевата част - 1

 

15. лице - номерация,надпис на български и немски език,бяла периферия. 

гръб - ГР ПАСКОВЪ СОФИЯ (година)

Copyright by GR. PASKOFF-SOFIA. All rights reserved  

 

    1     2      3      4     5     6     7      8     9   10

  11   12    13   14   15   16   17   18   19   20

  21   22    23   24   25   26   27   28   29   30

  31   32    33   34   35   36   37   38   39   40

  41   42    43   44   45   46   47   48   49   50

  51   52    53   54   55   56   57   58   59   60

  61   62    63   64   65   66   67   68   69   70

  71   72    73   74   75   76   77   78   79   80

  81   82    83   84   85   86   87   88   89   90

  91   92    93   94   95   96   97   98   99  100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130