ПАВЕЛ КИРИЛОВ ЕНЧЕВ


МАДРИД - ИСПАНИЯ

 

GSM: 0034/636-884-017

ТЕЛ: 0034/913-202-207

E-mail:bolyarche@yahoo.es

 

Иванъ Ферманжиевъ - Търново  (132)

Иванъ Ферманжиевъ (по класифицирани варианти от мен)  (121)

 

вар. 1  Ив. Ферманжиевъ / Ив. ферманжиевъ.

(хоризонтален  надпис на гърба долу в ляво)

 А - главни началните букви от името

 Б - малка начална буква при фамилията с точка накрая

 

вар. 2  Ив. Ферманжиевъ

(хоризонтален обърнат надпис на гърба в ляво)

 

вар. 3  Ив. Ферманжиевъ, В.- Търново. 

(хоризонтален обърнат надпис на гърба в ляво,с тире пред Търново)

 

вар. 4  Ив. Ферманжиевъ, В. Търново.

(хоризонтален обърнат надпис на гърба в ляво,без тире пред Търново)

 

вар. 5  Ив. Ферманжиевъ - Търново 

(хоризонтален надпис на гърба долу в ляво,с тире пред Търново)

 

вар. 6  Ив. Ферманжиевъ, В.-Тирново. 

(хоризонтален обърнат надпис на гърба в ляво,с тире пред Тирново)

 

вар. 7  Ив. ферманжиевъ, Търново. 

(хоризонтален надпис на гърба долу в ляво)

 

вар. 8  Ив. Ферманжиевъ, Тирново. 

(хоризонтален обърнат надпис на гърба в ляво)

 

вар. 9  Ив. ферманжиевъ.

(хоризонтален надпис на лицевата част на картичката)

 

вар. 10  Ив. ферманжиевъ, Търново.

(хоризонтален надпис на лицето в долната лява или дясна част на картичката)

 

вар. 11  Ив. ферманжиевъ, В.-Търново.

(хоризонтален надпис на лицето в долната лява или дясна част на картичката)

 

вар. 12  ИВ. ФЕРМАНЖИЕВЪ. ТЪРНОВО.

(хоризонтален надпис на лицето в долната лява или дясна част на картичката)

 

вар. 13  Jv. Fermandjieff. 
(хоризонтален надпис на лицето в долната лява част)
 
вар. 14  Iwan Fermandjieff
(хоризонтален обърнат лицев надпис в ляво)
 

вар. 15  Ив. Ферманжиевъ

(хоризонтален обърнат лицев надпис в ляво)

 

вар. 16  ИЗ. ФЕРМАНЖИЕВЪ.

(хоризонтален надпис на лицето в долната лява част на картичката)

 

ВАРИАНТИ:

ГАЛЕРИЯ НА КОЛЕКЦИЯТА МИ С ЛИЦЕ И ГРЪБ:

вар. 1 (3)


вар. 2 (50)

 

вар. 3 (6)


вар. 4 (14)


вар. 5 (3)


вар. 6 (16)

 

вар. 7 (3)


вар. 8 (2)


вар. 9 (22)

 

вар. 10 (3)


вар. 11 (1)


вар. 12 (2)


вар. 13 (1)


вар. 14 (3)


вар. 15 (3)

 

вар. 16 (1)

 

Неизвестен издател - вероятно Иван Ферманжиев  (11)