ПАВЕЛ КИРИЛОВ ЕНЧЕВ


МАДРИД - ИСПАНИЯ

 

GSM: 0034/636-884-017

ТЕЛ: 0034/913-202-207

E-mail:bolyarche@yahoo.es

 

Ц. Хараламбиевъ, В.Търново.  (4)

 

варианти:

 

1. Ц. Хараламъиевъ & Cie., В.Търново  (1)


2. Ц. Хараламбиевъ, Търново (1)


3. Ц. Хараламбиевъ, В.Търново (3)