ПАВЕЛ КИРИЛОВ ЕНЧЕВ


МАДРИД - ИСПАНИЯ

 

GSM: 0034/636-884-017

ТЕЛ: 0034/913-202-207

E-mail:bolyarche@yahoo.es

 

кн. "Славейковъ" - 48 + 2

 

варианти:

 

1. Изд. кн. ''Славейковъ'' + фирмен печат ГПСо (Григор Пасков);

гръб - редове - 5

 

2. Изд. кн. "Славейковъ" + фирмен печат ГПСо (Григор Пасков),бяла периферия;гръб - редове - 3

 

3. Изд. кн. Славеиковъ фирмен печат Г. П. и номерация,гръб - редове - 4

 

    1     2      3      4     5     6     7      8     9   10

  11   12    13   14   15   16   17   18   19   20

  21   22    23   24   25   26   27   28   29   30

  31   32    33   34   35   36   37   38   39   40

  41   42    43   44   45   46   47   48   49   50

 

4. Изд. кн. Славеиковъ + фирмен печат Г.П. и номерация,

гръб - ГР. ПАСКОВЪ. СОФИЯ година - 7

 

    1     2      3      4     5     6     7      8     9   10

  11   12    13   14   15   16   17   18   19   20

  21   22    23   24   25   26   27   28   29   30

  31   32    33   34   35   36   37   38   39   40

  41   42    43   44   45   46   47   48   49   50

 

5. Изд. кн. Славеиковъ  + фирмен печат Г. П. и номерация,

гръб - ГР. ПАСКОВЪ. СОФИЯ година,Copyright by GR. PASKOFF - SOFIA (BULGARIA). All rights reserved. - 11 + 2

 

    1     2      3      4     5     6     7      8     9   10

  11   12    13   14   15   16   17   18   19   20

  21   22    23   24   25   26   27   28   29   30

  31   32    33   34   35   36   37   38   39   40

  41   42    43   44   45   46   47   48   49   50

  51   52    53   54   55   56   57   58   59   60

 

6. Изд. кн. Славеиковъ + фирмен печат Г.П. и номерация,

гръб - ГР. ПАСКОВЪ СОФИЯ година (синьо-зелен надпис) - 1

 

7. Изд. кн. Славеиковъ,бяла периферия  + фирмен печат Г. П. и номерация, 

гръб - ГР. ПАСКОВЪ. СОФИЯ година, Copyright by GR. PASKOFF - SOFIA (BULGARIA) All rights reserved. - 3

 

    1     2      3      4     5     6     7      8     9   10

  11   12    13   14   15   16   17   18   19   20

  21   22    23   24   25   26   27   28   29   30

  31   32    33   34   35   36   37   38   39   40

  41   42    43   44   45   46   47   48   49   50

 

 8. Изд. кн. Славеиковъ ,номерация,гръб - редове - 7

 

    1     2      3      4     5     6     7      8     9   10

  11   12    13   14   15   16   17   18   19   20

  21   22    23   24   25   26   27   28   29   30

  31   32    33   34   35   36   37   38   39   40

  41   42    43   44   45   46   47   48   49   50

 

9. Изд. кн. Славеиковъ,номерация,

гръб - ГР. ПАСКОВЪ. СОФИЯ година - 1

 

    1     2      3      4     5     6     7      8     9   10

  11   12    13   14   15   16   17   18   19   20

  21   22    23   24   25   26   27   28   29   30

  31   32    33   34   35   36   37   38   39   40

  41   42    43   44   45   46   47   48   49   50

 

10. Изд. кн. Славеиковъ,номерация,

гръб - ГР. ПАСКОВЪ. СОФИЯ година, Copyright by GR. PASKOFF - SOFIA (BULGARIA) All rights reserved. - 3

 

    1     2      3      4     5     6     7      8     9   10

  11   12    13   14   15   16   17   18   19   20

  21   22    23   24   25   26   27   28   29   30

  31   32    33   34   35   36   37   38   39   40

  41   42    43   44   45   46   47   48   49   50

 

11. Изд. кн. Славеиковъ,бяла периферия,номерация,

гръб - редове -1

 

12. Изд. кн. Славеиковъ,бяла периферия,номерация,

гръб - ГР. ПАСКОВЪ. СОФИЯ година, Copyright by GR. PASKOFF - SOFIA (BULGARIA) All rights reserved. - 2

 

    1     2      3      4     5     6     7      8     9   10

  11   12    13   14   15   16   17   18   19   20

  21   22    23   24   25   26   27   28   29   30

  31   32    33   34   35   36   37   38   39   40

  41   42    43   44   45   46   47   48   49   50